Behandling av spilleavhengighet

På denne siden finner du informasjon om ulike behandlingsmetoder og støttealternativer for spilleavhengighet.

Vi hjelper deg med å forstå hvilke ressurser som er tilgjengelige, slik at du eller noen du kjenner kan finne den nødvendige hjelpen.

Selvhjelpsgrupper

Om selvhjelpsgrupper

Selvhjelpsgrupper tilbyr et forum hvor både spilleavhengige og deres pårørende kan møtes og dele erfaringer. Disse møtene gir støtte og motivasjon i en uformell og forståelsesfull setting.

Digitale selvhjelpsgrupper

Tilsvarende støtte som fysiske møter, men tilbys online, gjør det mulig for deltakere å møtes uavhengig av geografisk beliggenhet.

Individuelle behandlingsmøter

Individuelle møter

Disse møtene gir personlig støtte og tilpasses individets behov, og kan være nyttige for de som foretrekker en mer privat tilnærming.

Hjelpetelefoner og støtte via chat

Tilgjengelige hjelpetelefoner

Flere organisasjoner tilbyr umiddelbar hjelp via telefon eller chat. Disse tjenestene betjenes av fagpersoner som kan veilede og støtte både spilleavhengige og pårørende.

Forelesninger om spilleavhengighet

Informasjon om forelesninger

Ulike organisasjoner og fagfolk holder forelesninger for å spre kunnskap om spilleavhengighet, dens konsekvenser, og tilgjengelige behandlingsformer.

Polikliniske behandlingstilbud

Poliklinisk behandling

Informasjon om polikliniske behandlinger som ofte innebærer samtaler med spesialister. Disse tjenestene er vanligvis tilgjengelige gjennom henvisninger fra fastleger og kan omfatte både individuelle samtaler og gruppebehandlinger.

Behandling på nett

Fjernbasert behandling

En rekke behandlingstilbud via nettet tilbyr fleksibilitet og tilgjengelighet, spesielt for de som kan føle skam eller har vanskelig for å oppsøke hjelp personlig.

Støttegrupper for pårørende

Støttegrupper

Informasjon om hvor pårørende kan finne støttegrupper som hjelper dem å håndtere egne utfordringer knyttet til spilleavhengighet i familien eller blant nære venner.

Denne siden er ment som en ressurs for å lede deg til de beste og mest hensiktsmessige behandlingsalternativene og støttegruppene for spilleavhengighet.

For detaljer om spesifikke tjenester og hvordan man kan få tilgang til disse, vennligst kontakt de relevante organisasjonene direkte.