Symptomer på spilleavhengighet

Spilleavhengighet kan ofte være vanskelig å gjenkjenne både for den som er rammet og for deres nærmeste. Her finner du informasjon om faresignaler og symptomer som kan hjelpe deg å identifisere problemet tidlig.

Generelle faresignaler

Pengespill

Spilleavhengighet kjennetegnes ofte ved en altoppslukende trang til å spille, noe som går utover familieliv, økonomi, sosiale relasjoner, og jobb eller skole. Typiske signaler inkluderer:

 • En tendens til at spillingen prioriteres over viktige aspekter av livet.
 • Problemet holdes ofte skjult så lenge som mulig.
 • Følelser av skyld og skam, noe som kan gjøre det vanskeligere å søke hjelp.

Statistikk fra den siste befolkningsundersøkelsen (2019) viser at omtrent 55 000 nordmenn har spilleproblemer, med ytterligere 122 000 som moderate risikospillere.

Dataspill

Dataspillavhengighet inkluderer lignende mønstre som pengespillavhengighet, men fokuserer spesifikt på videospill:

 • Spilleren mister interesse for tidligere hobbyer og sosiale aktiviteter.
 • Daglige forpliktelser som skole og arbeid neglisjeres.
 • Spilleren kan virke likegyldig til omgivelsene og ofte isolerer seg for å spille.

Risikofaktorer

Årsaken til spilleavhengighet er komplekst og inkluderer en blanding av individuelle faktorer, samfunnsmessige påvirkninger, og mekanismer i spillene selv:

 • Psykologiske og biologiske faktorer: Inkluderer personlighetstrekk som impulsivitet, arvelige faktorer, og tidligere livserfaringer som mobbing eller ensomhet.
 • Sosial aksept og tilgjengelighet: Spill er lett tilgjengelige og bredt akseptert som underholdning.
 • Spillmekanismer: Belønningssystemer i spill, inkludert lyder og lys som belønning ved gevinster, og illusjonen om kontroll.

Tiltak og beskyttelse

Selvbeskyttelsestiltak

For de som føler at spill begynner å bli et problem, finnes det tiltak som kan hjelpe:

 • Ta pauser eller stenge seg ute fra spillplattformer.
 • Installere spillfilter på enheter for å blokkere tilgangen til spillsider.

Avsluttende ord

Gjenkjennelse av symptomer og tidlig inngripen er nøkkelen til å håndtere spilleavhengighet. Hvis du eller noen du kjenner viser tegn på spilleproblemer, ikke nøl med å søke hjelp.

Respekt for personens privatliv og følelser av skam kan gjøre det utfordrende å adressere problemet, men det er viktig å huske på at hjelp og støtte er tilgjengelig.